BKK har som mål å arrangere kameratredningskurs eller workshops jevnlig. Informasjon legges ut her når dette er mer konkretisert. Ellers oppfordrer vi alle til å øve på egenhånd! Boka "Når uhellet er ute" av Geir Grimeland gir en fin innføring i de viktigste metodene. Denne fås kjøpt hos NKF (klatring-butikk.no). BKK har også noen få eksemplarer, ta kontakt med hvis du ønsker å låne et eksemplar.